Contact us
Explosion protection (ATEX) with SIRIUS products

Het principe van explosiegevaar

In veel verschillende industrieën kunnen explosiegevaarlijke omgevingen ontstaan die een groot gevaar vormen voor zowel mensenlevens als installaties en machines. In de chemische en petrochemische industrie worden deze voornamelijk veroorzaakt door ontvlambare gassen, dampen of nevels. In mijnen, maalderijen en andere stoffige omgevingen kan stof zich met de lucht vermengen tot een zeer explosiege…