Wat brengt steden tot leven voor de mensen die er wonen?

De gemeente Böblingen gebruikt een infrastructuuroplossing van Siemens die ervoor zorgt

dat het openbaar vervoer op tijd rijdt en de inwoners van Böblingen nooit te laat zijn.

Slimme infrastructuur

Groen licht voor een groene stad

Bussen op tijd, een vlotte verkeersstroom en lagere CO2-emissies. Sitraffic STREAM van Siemens is een intelligent verkeerslichtvoorrangssysteem dat ervoor zorgt dat verkeerslichten voor bussen en hulpdiensten in Böblingen automatisch op groen gaan.

Groen licht voor bussen en hulpdiensten

Het klinkt als een behoorlijk ingewikkeld systeem met een groot aantal bewegende delen, maar in Böblingen is het werkelijkheid geworden. Vlot verkeer is daar tegenwoordig de standaard. Sitraffic STREAM zorgt ervoor dat het stadsverkeer ongehinderd doorstroomt met lagere CO2-emissies als bijkomend voordeel.

Tot voor kort waren voor kleinere steden en gemeenten vanwege de hoge implementatiekosten alleen analoge verkeersregelingsoplossingen voor bussen en noodhulpvoertuigen een optie. Sitraffic STREAM is echter een volledig digitaal systeem. In de voertuigen hoeft alleen een on-board unit (OBU) met ingebouwde GPS- en GPRS-antenne te worden geplaatst. De OBU maakt gebruik van GPS om de exacte locatie van het voertuig te bepalen en van GPRS om de positiegegevens naar het verkeerscontrolecentrum door te sturen. Wanneer vooraf vastgestelde registratiepunten worden gepasseerd, zet het centrale beheersysteem het verkeerslicht op groen. Zodra het voertuig de kruising voorbij is, schakelt het verkeerslicht terug naar zijn normale werking. De wachttijd voor normaal verkeer is minimaal.

Bovendien worden de positiegegevens gebruikt om bij bushaltes in realtime de vertrektijden van bussen weer te geven. Een groot voordeel voor reizigers, want de stiptheid van het openbaar vervoer gaat er in zijn totaliteit op vooruit en busdiensten worden betrouwbaarder. CO2-emissies in steden nemen af, omdat bussen vlotter door het verkeer rijden en een aantrekkelijk alternatief voor het eigen vervoer vormen.

Ook de brandweer profiteert van deze innovatieve oplossingen: brandweerwagens hoeven bij kruisingen niet meer door rood te rijden. Reddingsteams kunnen slachtoffers sneller bereiken en betere noodhulp bieden, doordat ze zich de stress besparen van op hoge snelheid door het verkeer manoeuvreren.

Met Sitraffic STREAM biedt Siemens een systeem voor actieve beheersing van stadsverkeer en een kostenefficiënte, betrouwbare en duurzame verkeersmanagementoplossing voor een groene stad.

De nadelige effecten voor individuele voertuigen zijn minimaal, wat een cruciale factor is voor de kwaliteit van een voorrangssysteem, met name in het spitsuur.

Reinhard Schopf, hoofd verkeers- en stadsplanningstechnologie, gemeente Böblingen

Infographic

Sitraffic STREAM – voorrangssysteem voor noodhulpvoertuigen

Noodhulpvoertuigen geven hun locatiegegevens door aan het verkeerscontrolecentrum, dat verkeerslichten op de route onmiddellijk op groen zet. Het systeem gebruikt on-board units met GPS; apparatuur langs de weg is niet nodig.

Overzicht

Sitraffic STREAM: simpel geniaal, geniaal simpel!

Sitraffic STREAM is een GPS-gebaseerd voorrangssysteem voor lokale openbaarvervoerssystemen en noodhulpvoertuigen. Het zorgt ervoor dat verkeerslichten bij kruisingen automatisch op groen gaan voor naderende bussen en noodhulpvoertuigen. Wat het bijzonder maakt, is dat er voor de digitale oplossing van Siemens geen dure installaties op of langs de weg nodig zijn, en evenmin ingewikkelde aanpassingen aan voertuigen. Er moet alleen een eenvoudig te monteren doos met GPS- en GPRS-antenne worden geplaatst. Zo kunnen ook kleinere steden en gemeenten op een kostenefficiënte manier gebruikmaken van baanbrekende technologie.
Vrije doorgang voor bussen

Terwijl een bus zijn route volgt, wordt met GPS zijn locatie bepaald en worden zijn locatiegegevens met GPRS naar het verkeerscontrolecentrum doorgestuurd. Dat stuurt de gegevens via bestaande verbindingen naar de verkeerslichtregelaars door, zodat bussen niet voor een rood licht hoeven te stoppen.

Stiptere bussen, een vlottere verkeersstroom, lagere CO2-emissies

Voordat een bus een kruising bereikt, passeert hij twee geregistreerde punten. De on-board unit waarschuwt het controlecentrum, zodat verkeerslichten tijdig reageren. Nadat de bus het registratiepunt na de kruising passeert, schakelen de verkeerslichten terug naar hun normale werking. Zo wordt het normale verkeer niet langer opgehouden dan nodig.

Böblingen heeft voorrang

Sitraffic STREAM is succesvol ingevoerd in de Duitse stad Böblingen, ten zuiden van Stuttgart. Het systeem werd eerst op vier kruisingen getest, met uitstekende resultaten. Nu wordt het systeem in de hele stad uitgerold. Ook brandweerwagens profiteren van Sitraffic STREAM. Ze komen sneller en veiliger op de plaats van het ongeval aan, omdat ze bij kruisingen niet meer door rood hoeven te rijden.

Portfolio

Geïntegreerde mobiliteitsoplossingen

Groeiende verkeersstromen binnen de stad kunnen alleen worden beheerd met een high performance geïntegreerd systeem. Sitraffic STREAM zorgt voor een soepelere verkeersdoorstroming en minder impact op het milieu.