Contact us

Siemens en Sollas zetten AI in op de shopfloor

In co-creatie met de Nederlandse machinebouwer Sollas Holland heeft Siemens voor het eerst Artificial Intelligence (AI) ingezet op de shopfloor. Een AI-module bouwde zelfstandig en snel een logisch functieblok om de besturing van een verpakkingsmachine te optimaliseren. Dit is slechts het begin van een ontwikkeling die de concurrentiepositie van de maakindustrie enorm kan versterken.
Sollas Holland Artificial Intelligence Siemens
In co-creatie met de Nederlandse machinebouwer Sollas Holland heeft Siemens voor het eerst Artificial Intelligence (AI) ingezet op de shopfloor. Een AI-module bouwde zelfstandig en snel een logisch functieblok om de besturing van een verpakkingsmachine te optimaliseren. Dit is slechts het begin van een ontwikkeling die de concurrentiepositie van de maakindustrie enorm kan versterken.