“Gezamenlijke toekomstvisie is basis voor sterk partnership”