Integratie van gebouw- en energietechnologie is katalysator voor energ…

De energietransitie in de gebouwde omgeving is van cruciaal belang om de klimaatdoelen voor 2050 te halen. Met een geïntegreerd portfolio voor gebouw- en energiemanagement maakt Siemens Smart Infrastructure gebouwcomplexen zuiniger, flexibeler en klaar voor de toekomst. De basis hiervoor is een fijnmazig ecosysteem van technologieën die continu met elkaar communiceren.
475-180127-graphics-ecosystem-key-visual-180326-desigo-community-key-visual-b.jpg
De energietransitie in de gebouwde omgeving is van cruciaal belang om de klimaatdoelen voor 2050 te halen. Met een geïntegreerd portfolio voor gebouw- en energiemanagement maakt Siemens Smart Infrastructure gebouwcomplexen zuiniger, flexibeler en klaar voor de toekomst. De basis hiervoor is een fijnmazig ecosysteem van technologieën die continu met elkaar communiceren.