Energiesysteem van de toekomst start aan de 'rand' van het netwerk

De energietransitie brengt grote uitdagingen met zich mee voor ons energiesysteem. Aan de 'rand' van het energienetwerk, de zogenoemde ‘grid edge’, vinden veelbelovende ontwikkelingen plaats. Digitalisering maakt een nieuwe manier van energieproductie, -opslag en -verbruik mogelijk.
De energietransitie brengt grote uitdagingen met zich mee voor ons energiesysteem. Aan de 'rand' van het energienetwerk, de zogenoemde ‘grid edge’, vinden veelbelovende ontwikkelingen plaats. Digitalisering maakt een nieuwe manier van energieproductie, -opslag en -verbruik mogelijk.