Integratie van gebouw- en energietechnologie is katalysator voor energ…

De energietransitie in de gebouwde omgeving is van cruciaal belang om de klimaatdoelen voor 2050 te halen. Met een geïntegreerd portfolio voor gebouw- en energiemanagement maakt Siemens Smart Infrastructure gebouwcomplexen zuiniger, flexibeler en klaar voor de toekomst. De basis hiervoor is een fijnmazig ecosysteem van technologieën die continu met elkaar communiceren.
De energietransitie in de gebouwde omgeving is van cruciaal belang om de klimaatdoelen voor 2050 te halen. Met een geïntegreerd portfolio voor gebouw- en energiemanagement maakt Siemens Smart Infrastructure gebouwcomplexen zuiniger, flexibeler en klaar voor de toekomst. De basis hiervoor is een fijnmazig ecosysteem van technologieën die continu met elkaar communiceren.