Contact us

Laboratoria kunnen energiekosten op veilige wijze nog fors reduceren

Laboratoria spelen een sleutelrol in onze gezondheidszorg, maar zijn vaak grote energieverbruikers. Dit heeft onder meer te maken met de strenge veiligheidseisen waaraan het binnenklimaat moet voldoen. Door de luchtverversing te koppelen aan de bezetting van de zuurkasten kan Siemens de energierekening van labs fors verlagen.
Laboratoria spelen een sleutelrol in onze gezondheidszorg, maar zijn vaak grote energieverbruikers. Dit heeft onder meer te maken met de strenge veiligheidseisen waaraan het binnenklimaat moet voldoen. Door de luchtverversing te koppelen aan de bezetting van de zuurkasten kan Siemens de energierekening van labs fors verlagen.