Honderd keer achter elkaar de juiste beslissing nemen

De enquête die ten grondslag ligt aan de serie workshops van het Platform Digital Transformation - een initiatief van T-Systems, SAP en Siemens - wijst uit dat iedereen het erover eens is dat drie elementen cruciaal zijn in een succesvolle digitale transformatie: visie, mobilisatie en het delen van data.