Contact us
Energetski učinkovite zgrade

Energetski učinkovite zgrade

40% svjetske potrošnje energije otpada na građevine. U prosječnoj zgradi moguće je uštedjeti 40% te potrošnje, činjenica je koju znaju Patrick Shiel i Sergio Tarantino sa Sveučilišta Stanford (SAD). U suradnji sa Siemensom istražuju mogućnosti ostvarivanja tog neiskorištenog potencijala upotrebljavajući pritom „digital twin“ i AI.