UPM-Kaukaan-saha-3.jpg

Kohti turvallisempaa ja tuottavampaa sahausta

UPM-Kymmenen hankkima automaatiojärjestelmä mahdollistaa tuotannon jatkuvan parantamisen käyttäjien ehdoilla.