Kaitotekin kehittämä Qosium-ohjelmisto paljastaa verkkohäiriöt reaaliaikaisesti.

Quality monitoring of critical communications

Qosium solution developed by Kaitotek reveals network problems in real-time.