p138-GettyImages-697510504-ICv2.tif

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Osallistumalla ja vaikuttamalla toimintaympäristönsä kilpailukykyyn, hyvinvointiin ja kestävään kasvuun yritys menestyy itsekin. Siemens on arvioinut suomalaisen yhteiskunnan menestystekijöitä ja omaa vaikutustaan niihin.