Contact us
Kestävä kehitys Siemens

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Vastuullisuus ja kestävän kehityksen edistäminen kuuluvat erottamattomasti Siemensin liiketoimintaan. Yhdessä partnereidemme ja asiakkaidemme kanssa haluamme pysäyttää ilmastokriisin etenemisen ja huolehtia ympäristön lisäksi myös liiketoimintamme sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä.