Image

Fyysisen ympäristön murros

Ihmisten tarpeet ja odotukset rakennuksille, toimitiloille, toimistoille, kodeille ja ympäröivälle infrastruktuurille muuttuvat. Millaisia ne ovat tulevaisuudessa?  
Lataa vaikuttajaselvitys