Contact us
Arvokas tuotantodata turvaan

Arvokas tuotantodata turvaan

Monessa yrityksessä panostetaan IT-järjestelmien (Information Technology) tietoturvaan, mutta unohdetaan teollisia OT-järjestelmiä (Operational Technology) uhkaavat riskit. OT-järjestelmien tietoturvakartoitus on järkevä tapa tarkastaa, onko tietoturva ajan tasalla ja miten suojaa voisi parantaa.