Käyttöleasing

Leasing on yrityksen irtaimen käyttöomaisuuden, kuten koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen pitkäaikaista vuokrausta ilman huoltohuolia. Käyttöleasing on kyseessä, kun asiakkaan maksamaan kiinteään kuukausivuokraan sisällytetään myös myyjän tarjoama huoltopalvelu.
Käyttöleasingilla yrityksesi vuokraa koneet ja laitteet pitkäaikaisesti ilman huoltohuoltia.
Leasing on yrityksen irtaimen käyttöomaisuuden, kuten koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen pitkäaikaista vuokrausta ilman huoltohuolia. Käyttöleasing on kyseessä, kun asiakkaan maksamaan kiinteään kuukausivuokraan sisällytetään myös myyjän tarjoama huoltopalvelu.