Contact us

Datakeskusten jäähdytyksen optimointi

Jäähdytys muodostaa suurimman osan konesalien sähköenergian kulutuksesta IT:n jälkeen. Integroidut hallintaratkaisumme ja -palvelumme valvovat ja hallinnoivat konesalin jäähdytysjärjestelmiä ja niihin liittyviä ilmavirtoja. Tämä auttaa turvaamaan jatkuvan ja tehokkaan toiminnan. Lisää jäähdytyksen luotettavuutta, optimoi laitteiden huoltotarve ja pienennä käyttökustannuksia sekä energiankulutusta.
White Space Cooling Optimization from Siemens
Jäähdytys muodostaa suurimman osan konesalien sähköenergian kulutuksesta IT:n jälkeen. Integroidut hallintaratkaisumme ja -palvelumme valvovat ja hallinnoivat konesalin jäähdytysjärjestelmiä ja niihin liittyviä ilmavirtoja. Tämä auttaa turvaamaan jatkuvan ja tehokkaan toiminnan. Lisää jäähdytyksen luotettavuutta, optimoi laitteiden huoltotarve ja pienennä käyttökustannuksia sekä energiankulutusta.