Value Hacker - kasvata yrityksesi arvoa

Value Hacker on uusi palvelu, jolla louhitaan ketterän kehityksen hengessä lisäarvoa asiakkaalle ja rikastetaan liiketoimintaa digitalisaation avulla. Tavoitteena on tuottavuuden ja tehokkuuden kasvu ja asiakkaan menestys digitaalisessa taloudessa. Value Hacker kurkottaa tavanomaisten ratkaisujen taakse - yhdessä asiakkaan kanssa.

 

Palvelu

Value Hacker tähtää kasvuun

Value hacking eli arvon hakkerointi on rohkeaa ja ketterää yhdessä tekemistä, jonka tavoitteena on auttaa yritystä löytämään oikea kehityspolku digitaalisessa murroksessa. Value hacking keskittyy asiakkaan strategisiin haasteisiin.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi:

  • uusien digitaalisten liiketoimintamallien hyödyntäminen
  • asiakasorganisaation valmiuksien kehittäminen
  • tuotantoprosessien läpinäkyvyys 
  • tuotannon tehokkuuden ja käytettävyyden parantaminen

 

Value hacking -prosessin päävaiheet: 

  1.  Ymmärrys. Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitetaan workshopien avulla asiakkaan liiketoiminnan nykytilanne ja strategian toteutumisen haasteet.  
  2. Kokeilu. Ketterissä kokeiluissa varmistetaan valittujen teknologioiden tuottama lisäarvo asiakkaalle. 
  3. Toteutus. Laaditaan toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi ja skaalataan teknologiaratkaisut tuotannolliseen käyttöön.
image

Workshopit ovat ratkaisu- ja asiakaskeskeisiä

Workshopit suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Konseptoitujen workshopien tavoitteena on määrittää asiakkaan keskeiset haasteet ja tunnistaa parhaat ratkaisut niiden selättämiseksi. Tärkeimpänä tavoitteena on etsiä selkein reitti kohti ratkaisuja, joilla luodaan asiakkaalle konkreettista lisäarvoa.

Workshopit kestävät muutamasta tunnista yhteen päivään, ja niiden jälkeen laadittavan raportin perusteella edetään kohti yksityiskohtaista toimintasuunnitelmaa.  

image

Tulostaloudessa asiakkaan hyöty ratkaisee

Value Hacker on tärkeä osa Siemensin palveluliiketoimintaa. Kun toimintaympäristö muuttuu, parhaiten kilpailussa pysyvät mukana ne yritykset, jotka varautuvat digitalisaation sekä alustatalouden ja tulostalouden kaltaisiin muutoksiin ajoissa. Siemens haluaa näyttää asiakkailleen suuntaa uudenlaisella ajattelulla. 

 

Tulostaloudessa asiakkaat haluavat ostaa palveluiden tai tuotteiden sijaan arvoa ja parempaa lopputulosta. Se syntyy ennen kaikkea verkostoissa ja ekosysteemeissä. Uusi liiketoiminta tarvitsee perustakseen myös alustan.  

 

Value Hackerin avulla tuotettu, räätälöity ratkaisu tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ensimmäisestä päivästä lähtien (kassavirtapositiivisuus).

Video

Value Hacker

Suurin lisäarvo syntyy yhteistyöllä. Katso videolta, miten arvonhakkeroija tekee asiakkaan tyytyväiseksi. 

Referenssit

Asiakastarinoita arvon hakkeroinnista

image
image
image
image

Seuraa meitä