Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Pokracujte ve stávajícím prohlížeci

Siemens na veletrhu MSV 2017: Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace byla i tento rok hlavním tématem společnosti Siemens na brněnském Mezinárodním strojírenském veletrhu, největším veletrhu pro obráběcí průmysl v České republice. Pod hlavním mottem „Digitalizujeme svět obrábění“ Siemens představil své komplexní portfolio řešení pro digitalizaci oblasti stavby obráběcích a výrobních strojů. Na konkrétních příkladech ukázal, jak využít potenciál digitalizace ve světě obrábění, a jak dosáhnout vyšší pružnosti výroby, efektivity, jak zkrátit výrobní cyklus a uvedení nového stroje na trh.

 

V jedné z nejnavštěvovanějších expozic veletrhu v hlavním pavilonu P na stánku č. 19 společnost Siemens představila výhody, které digitalizace přináší jak koncovým uživatelům, tak i výrobcům obráběcích strojů. Celá prezentace byla zaměřená na rozsáhlé portfolio komplexních řešení pro digitalizaci výroby, a to od prvotního návrhu stroje přes jeho vykonstruování až po uvedení do provozu a zajištění servisu. Jedná se o integrovaný ekosystém pro oblast obráběcích strojů, který je na trhu jedinečný.

image

Víme, jak využít potenciál digitalizace pro oblast obráběcích strojů

Siemens jako jediný na světě nabízí komplexní řešení, které umožňuje podnikům navrhnout celý konstrukční a výrobní proces obráběcího stroje a optimalizovat výrobní provozy ve virtuálním světě, pomocí tzv. digitálního dvojčete. Výrobci již dnes díky unikátnímu portfoliu společnosti Siemens, které zahrnuje softwarové systémy i automatizační technologie, jež pokrývají celý hodnotový řetězec produktu či výroby, mohou digitalizovat celý svůj vývojový a výrobní proces.

Díky své unikátní ucelené nabídce Siemens návštěvníkům ukázal praktické ukázky toho, jak výrobci obráběcích strojů mohou díky zavedení digitalizace do svých provozů výrazně posílit výrobní flexibilitu, efektivitu a bezpečnost a zároveň snížit náklady a dobu uvedení na trh, a tak posílit svou konkurenceschopnost na světových trzích. To vše při zachování nebo zvýšení kvality produktu.

Připomeňte si expozici Siemens

A podívejte se na video zachycující atmosféru Mezinárodního strojnického veletrhu 2017!

Highlight Showcases

Propojení reálného a digitálního světa

Společnost Siemens na Mezinárodním strojírenském veletrhu představí na řadě konkrétních příkladů výhody, které mohou výrobci strojů i koncoví uživatelé získat díky zavedení digitalizace průmyslové výroby.

image

Představujeme novou verzi CNC softwaru

Výhody digitalizace Siemens letos ukáže mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS. Návštěvníci stánku se budou moci prostřednictvím stroje seznámit s konceptem digitalizace společnosti Siemens, a to především s nejmodernějšími softwarovými opcemi a rozšířenými systémy Sinumerik Integrate, které propojují konkrétní výrobní stroje do nadřazených systémů a efektivně využívají informace z nich získané.  

Prototyp bude představen s ovládacími obrazovkami  Sinumerik Operate v nové softwarové verzi 4.8, která nabízí uživatelům řadu vylepšených vlastností, zejména co se týká rychlosti, přesnosti při obrábění. Tento stroj bude v České republice první, na kterém bude nový software oficiálně představen.

 

image

Virtuální zprovoznění strojů

Digitalizace přináší nové přístupy v rámci vývojového procesu. Siemens ve své expozici předvede, jak funguje virtuální zprovoznění a jak dosáhnout vyšší kvality, efektivity a rychlejšího uvedení stroje do provozu. V Brně bude prezentováno digitální dvojče skutečného obráběcího stroje strojírenské firmy TOSHULIN.

Stroj bude virtuálně zprovozněn v programu NX Mechatronics Concept Designer (MCD), který je určen k modelování kinematických a mechatronických modelů stroje a jejich testování.  V tomto virtuálním prostředí, které věrně simuluje fyzikální prostředí reálného světa, je možné ověřit mechanické i dynamické chování stroje a automatizační programy a postupně odstranit konstrukční nedostatky.

 

image

Digitální servis

Ekonomická síla firmy, její produktivita a úspěch na trhu závisí do značné míry na tom, jak chytře a efektivně společnost využívá data, která má k dispozici a na tom, jaká data má vůbec k dispozici. Siemens na veletrhu představí nové řešení pro monitoring a sběr provozních dat.

Výhody digitálního sběru dat z obráběcích i výrobních strojů a jejich analýzu bude prezentovat na funkčních modelech obráběcích strojů, které budou simulovat reálný výrobní provoz na reálných komponentech, s reálnými motory. Nová softwarová aplikace bude sledovat stav strojů a sbírat data v reálném čase a vyhodnocovat je.

Data získaná z jednotlivých výrobních strojů mají velký přínos, jejich analýza umožňuje například s naprostou jistotou určit, kolik kusů výrobků vylo vyrobeno během směny a v jaké kvalitě. Rovněž se dá určit spotřeba elektrické energie a stanovit energetická náročnost výroby.