Úspěšné projekty

V rámci vyhlášení II. výzev společnost Siemens, s.r.o. podala žádost o dotaci na navazující projekt do programu ICT a sdílené služby, který byl schválen a nyní je v realizaci:

Aktuálně

Aktuálně jsme také připravili a podali další žádost o dotaci v rámci programu ICT a sdílené služby. Projekt navazuje na výše schválený. Cílem je vytvořit 44 nových pracovních míst, posílit zaměstnanost Moravskoslezského kraje a obdržet 25 % dotaci na mzdy a nájem nových zaměstnanců. Plánovaná doba realizace je 1.7.2017 až 30.6.2019.

 

Také jsme zrealizovali několik menších projektů na odborné vzdělávání v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), Operačního programu zaměstnanost (OPZ).

Mimo výše uvedené projekty jsme zrealizovali i několik menších projektů na odborné vzdělávání v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), a to  v rámci I. a II. výzvy Operačního programu zaměstnanost (OPZ).

 

Siemens, s.r.o, odštěpný závod Industrial Turbomachinery v Brně předložil v rámci vyhlášené I. výzvy programu TRIO (Podpora výzkumu a vývoje – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) žádost o podporu projektu “ Nízkoteplotní opravy creepově odolných odlévaných turbínových komponent“. Tato žádost mu byla schválena.

Minulá léta

V minulém programovacím období jsme čerpali dotace především z následujících operačních programů:

  • Operační program Podnikání a inovace (řídící orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (řídící orgán – Ministerstvo práce a sociálních 
    věcí ČR)

  • Operační program Praha – Adaptabilita (řídící orgán – Magistrát hlavního města Prahy) aj.

Příprava, správa a metodické vedení projektů spadá do zodpovědností a kompetencí pracovníků oddělení Business Development, kontrétně EU Fund projektových manažerů, kteří Vám také v případě zájmu o konkrétní projekty poskytnou další informace.

Kontakty