Zlepšit kvalitu ovzduší

Díky práci s daty poskytujeme městům a jejich obyvatelům informace potřebné k minimalizaci anebo ideálně k úplné eliminaci extrémních stavů znečištění ovzduší dříve, než k nim skutečně dojde, a tím zlepšujeme kvalitu života ve městech.

Podle světové zdravotnické organizace žije v současné době 90 % obyvatel velkoměst v ovzduší obsahujícím vysoce nadlimitní množství škodlivin - lepší pracovní uplatnění či bohatší kulturní život velkoměst jsou tak vykoupeny podstatně horší kvalitou ovzduší.

image

Východisko

Pokud by města dokázala přesně predikovat míru znečištění ovzduší na několik dní dopředu, a to včetně NOx, PM10 a PM2,5, extrémní stavy znečištění ovzduší by bylo možné eliminovat dříve, než k nim skutečně dojde. Zásadním způsobem by se tak zlepšila kvalita života jejich obyvatel.

Naše řešení >

image

Řešení

Řešením je MindSphere aplikace City Air Management, která slouží k monitorování a přesnému předpovídání znečištění ovzduší ve velkých městech na několik dní dopředu. Aplikace navíc simuluje kroky, které by město mělo učinit, aby udrželo kvalitu vzduchu v mezích stanovených hodinových limitů. Města mají možnost vybrat ze seznamu 17 krátkodobých opatření a ihned zjistit, jaký dopad budou mít na kvalitu ovzduší v příštích 3-5 dnech. Aplikace využívá data z existující sítě městských monitorovacích stanic, jejich zpracování je založené na sofistikovaném algoritmu, který pracuje s umělou neuronovou sítí.

Výsledky >

image

Výsledky

U pilotního projektu, který pracoval s daty ze 150 senzorů rozmístěných po Londýně, byla výsledkem více než 90% úspěšnost v předvídání míry znečištění na tři dny dopředu v hodinových intervalech.

Mám zájem zjistit víc >

Za zeptání nic nedáte!

Máte zájem získat více informací, jak zefektivnit vaše podnikání? Vyplňte kontaktní formulář. Ozveme se vám zpět s nabídkou konzultace.