Optimalizovat spotřebu energií

Jednou z výhod práce s daty je možnost optimalizace spotřeby energií. Snížit náklady na energie znamená zvýšení konkurenceschopnosti.

Digitální řízení spotřeby energií

Španělský dodavatel automobilového průmyslu Gestamp provozuje více než 100 výrobních závodů po celém světě. Snižování spotřeby energií je pro výrobce klíčovým faktorem úspěchu.

image

Východisko

Společnosti Gestamp rostla v uplynulých letech poptávka po energiích kvůli zavádění nových technologií tváření za tepla. Přesná znalost množství energie, která je v závodech spotřebovávána, je klíčem pro snižování nákladů na energie. Gestamp chtěl proto systém, který by sledoval spotřebu elektrické energie a zemního plynu v reálném čase, aby mohl optimalizovat spotřebu energií ve svých závodech.

Naše řešení >

image

Řešení

Ve spolupráci se Siemens vyvinul španělský výrobce cloudovou aplikaci pro efektivní řízení spotřeby energií, která přesně odpovídá jeho potřebám. Aplikace na platformě MindSphere shromažďuje každé dvě sekundy data z různých výrobních závodů na celém světě a ukládá je do cloudu. Zařízení pro sběr dat shromažďují přibližně 800 milionů údajů každý den. Aplikace poskytuje společnosti spolehlivé předpovědi budoucí spotřeby energií.

Výsledky >

image

Výsledky

Díky cloudové platformě MindSphere dokázal španělský dodavatel automobilového průmyslu identifikovat oblasti pro optimalizaci a implementovat hospodárná opatření. Během krátké doby tím snížil spotřebu energií o 15 procent. Díky snížené spotřebě energií dokázala společnost snížit své emise CO₂ a snadno dosáhla svých cílů v oblasti ochrany životního prostředí. Navíc investice do na míru střižené aplikace se zcela zaplatí po pouhých třech letech.

Mám zájem zjistit víc >

Pomocník pro správce trávníku

Trávník je pro špičkový fotbalový klub jako je Bayern Mnichov a jeho hráče nesmírně důležitý, protože je nezbytný pro dobrou hru. Zároveň představuje významný nákladový faktor.

image

Východisko

Bayern Mnichov je jeden z nejlepších klubů současnosti, takže není divu, že správce jeho trávníku v domácí Allianz Aréně využívá ty nejlepší možné pomůcky, které mu pomohou zajistit, aby byla tráva v té nejlepší kondici. Zajistit potřebné množství světla, tepla nebo vody a určit, kdy už například více světla nepřináší užitek.

Naše řešení >

image

Řešení

V trávníku jsou umístěné senzory, které shromažďují data a odesílají je každou minutu do otevřeného cloudového operačního systému internetu věcí MindSphere společnosti Siemens. Do systému jsou vkládána také aktuální data o počasí i jeho předpovědi. Aplikace FC Bayern Greenkeeper App tato data vyhodnocuje a na jejich základě sestavuje doporučení pro údržbu a obojí převádí do přehledných diagramů.

Výsledky >

image

Výsledky

Nová aplikace FC Bayern Greenkeeper App nyní umožňuje správci trávníku lépe poznat, v jaké je tráva kondici. Správce může dohlížet na svůj trávník prostřednictvím chytrého telefonu – a okamžitě dostává doporučení pro specifické úkony a opatření. Může například přidat světlo nebo vodu, spustit vyhřívání trávníku, nebo snížit teplotu.

Mám zájem zjistit víc >

Navigator – energie plně pod kontrolou

image

Východisko

Pardubický kraj má ve správě desítky různých budov. V tomto množství není jednoduché sledovat, analyzovat a hlavně řídit spotřeby energií (tepelné energie, plynu, elektřiny, studené vody). Nadměrná spotřeba, která vedla ke zvýšení provozních nákladů, byla často odhalena až po delší době.

Naše řešení >

image

Řešení

Cloudová platforma Navigator umožňuje sledování výkonnosti systémů budov, energetické náročnosti a spotřeby energie. Platforma je přístupná z jakéhokoli mobilního zařízení a poskytuje uživateli stálou kontrolu nad energiemi, přehled aktuálních hodnot spotřeb, dlouhodobé sledování energií a dalších veličin (teplota, tlak, vlhkost,...), pravidelné reporty, doporučení úsporných opatření na základě dlouhodobého monitoringu a mnoho dalšího.

Výsledky >

image

Výsledek

Napojením na platformu Navigator dosáhl Pardubický kraj dalšího snížení energetické náročnosti spravovaných objektů. Spotřeba energií je pod neustálým dohledem, je možné okamžitě reagovat na nadměrné spotřeby a optimalizovat provoz, odběr tepla, teplé vody a případně elektřiny na základě analýzy odběrů energií ve sledovaném období.

Mám zájem zjistit víc >

Monitoring REXEL Austria

V kontextu stále se zvyšujících nákladů na energie se téma energetické účinnosti stává stále důležitějších. Snížení těchto výdajů navíc znamená získat náskok před konkurencí.

image

Východisko

Evropské směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 znamenaly pro REXEL Austria, logistické centrum pro prodej elektrických zařízení, zásadní změnu. Po zavedení směrnic musel Rexel buď každé 4 roky podstupovat energetický audit, nebo si nainstalovat systém energetického managementu. Zvítězilo řešení s perspektivou, volba padla na monitorovací systém spotřeby energie od Siemens.

Naše řešení >

image

Řešení

Společnost REXEL začala využívat systém pro monitorování spotřeby energie z portfolia SENTRON a cloudový systém pro internet věcí MindSphere. Vedle instalace elektroměřičů, které identifikovaly největší konzumenty elektrické energie (osvětlení budov a kancelářské IT) se Rexel zaměřil na analýzu spotřeby energie při jednotlivých pracovních činnostech – zařízení i technika se osadily čidly, která sbírala relevantní data a odesílala je do MindSphere.

Výsledky >

image

Výsledky

Shromážděná a vyhodnocená data posloužila k optimalizaci provozu. Výsledkem byly až 15% úspory v důsledku zefektivnění provozu a snížení uhlíkových emisí až o 60 tun. Návratnost počátečních investic do nového systému se očekává během dvou let. Nový systém osvětlení, který mj. umožňuje tlumení světel v částech skladu, kde zrovna nikdo nepracuje, a lepší využití denního světla, pak znamenal snížení spotřeby energie o celých 10 %.

Mám zájem zjistit víc >

Za zeptání nic nedáte!

Máte zájem získat více informací, jak zefektivnit vaše podnikání? Vyplňte kontaktní formulář. Ozveme se vám zpět s nabídkou konzultace.