Minimalizovat náklady na údržbu

Přesnost, rychlost a preciznost výroby bez zbytečných prostojů jsou cílem každého ředitele podniku. Díky sběru a analýze dat se to stává realitou.

Aplikace FC Bayern Greenkeeper App ví, co trávník potřebuje

Bayern Mnichov je jeden z nejlepších klubů současnosti, takže není divu, že správce jeho trávníku v domácí Allianz Aréně využívá ty nejlepší možné pomůcky, které mu pomohou urdžovat trávu ve vynikajícím stavu.

image

Východisko

Trávník je pro fotbalový klub a jeho hráče nesmírně důležitý, protože je nezbytný pro dobrou hru. Zároveň představuje významný nákladový faktor s celou řadou rizik, pokud není ve vynikajícím stavu.

Naše řešení >

image

Řešení

V trávníku jsou umístěné senzory, které shromažďují data a odesílají je každou minutu do IoT systému MindSphere společnosti Siemens. Jedná se o údaje ohledně množství světla, teploty, vlhkosti, obsahu soli v trávníku, větru nebo obsahu chlorofylu v listech trávy.  Aplikace FC Bayern Greenkeeper App tato data vyhodnocuje a na jejich základě sestavuje doporučení pro údržbu a obojí převádí do přehledných diagramů.

Výsledky >

image

Výsledky

Nová aplikace FC Bayern Greenkeeper App umožňuje správci trávníku lépe poznat, v jaké je tráva kondici a jak lze co nejdříve a nejefektivněji zabránit zničení trávníku. Správce může dohlížet na svůj trávník prostřednictvím chytrého telefonu – a okamžitě dostává doporučení pro specifické úkony a opatření. Může například přidat světlo nebo vodu, spustit vyhřívání trávníku, nebo snížit teplotu.

Mám zájem zjistit víc >

Sledovat stav strojů se vyplatí

Společnost Heller, německý výrobce obráběcích strojů, vyvinul nové řešení pro prediktivní údržbu. MindSphere pomáhá zákazníkům Helleru snižovat náklady a vyrábět efektivněji.

image

Východisko

Když servisní technici společnosti Heller upoznili, že se zákazníci stále častěji ptají na řešení pro snižení nákladů na údržbu, jež zvýší efektivitu jejich výroby, byl to pro firmu podnět pro hledání nového řešení a rozvoje dalších služeb a produktů.

Naše řešení >

image

Řešení

Zrodil se tak nápad na aplikaci Heller Services Interface, která by přímo vizualizovala aktuální stav a provozní data strojů v prostředí přehledného a transparentního rozhraní. Jako platformu si firma zvolila MindSphere, otevřený cloudový IoT operační systém společnosti Siemens, protože používá nejnovější bezpečnostní a šifrovací technologie a umožňuje požadovaná data načíst a zobrazit na mobilním přístroji.

Výsledky >

image

Výsledky

Heller využívá MindSphere aplikaci k přehledu o stavu strojích všech svých zákazníků. Je-li zapotřebí servisní zásah nebo pokud dojde k neočekávanému přetížení stroje, může tak okamžitě reagovat. Aplikace obsahuje digitální služby, které zcela zásadně snižují náklady na údržbu, veškeré opravy, ale i na samotnou výrobu. Řešení pro prediktivní údržbu představuje pro výrobce strojů nový servisní model založený na cloudových službách MindSphere.

Mám zájem zjistit víc >

Je možné poruchy předvídat?

Technologická společnost MachineSense se zaměřuje na prediktivní údržbu průmyslových strojů a zařízení. Ví, že čekat na poruchu se nevyplatí, proto vyvinuli řešení, jak ji předvídat.

image

Východisko

MachineSense se zaměřuje na prediktivní údržbu průmyslových strojů a zařízení. Náklady na údržbu jsou totiž často hlavní částí provozních nákladů ve většině výrobních firem. Aby se zabránilo předčasnému selhání výrobních prostředků a snížila se finanční náročnost údržby, je potřeba neustále sledovat provozní podmínky s využitím sběru rozsáhlé množství dat.

Naše řešení >

image

Řešení

Společnost MachineSense si jako řešení pro nabídku prediktivní údržby a datové analytiky zvolila operační cloudový systém pro internet věcí MindSphere. Vyvinula si vlastní aplikaci Power Analyzer MindApp, která umožňuje monitorování kvality elektrické energie, preventivní a prediktivní údržbu a analýzu využití stroje. Aplikace je navržena tak, aby pomohla diagnostikovat každodenní problémy a jednoduše je interpretovat jak pracovníkům údržby, tak i managementu.

Východisko >

image

Výsledky

Nová aplikace umožňuje analýzu výkonu elektrických součástí a predikci a naplánování údržby tak, aby proběhla ještě dříve, než daný díl vypoví službu. Uživatelé aplikace si mohou zvolit příjem varovných hlášení o stavu stroje prostřednictvím e-mailu nebo SMS. Nové služby pomáhají zákazníkům společnosti MachineSence snížit finančních náročnost oprav i výskyt překvapivých prostojů.

Mám zájem zjistit víc >

Data jsou důležitým nástrojem pro zjišťování chyb a plánování servisu

Jak lépe plánovat výrobní procesy a zlepšit údržbu strojů? Německá společnost Calvatis má skvělého pomocníka, který umí využít data získaná ze strojů k obchodního úspěchu.

image

Východisko

Calvatis je výrobce čistících a dezinfekčních prostředků a dodavatel hygienických řešení. Od svého zákazníka, jednoho z největších nezávislých dodavatelů komplexních systémů kontroly hygieny, dostal požadavek na centralizované řízení managementu hygieny ve výrobě potravin v několika jeho závodech včetně řešení, které by vedlo ke snížení nákladů na údržbu a zvýšení kvality.

Naše řešení >

image

Řešení

Siemens a Calvatis společně vyvinuly řešení pro provádění pravidelných analýz a zobrazování dat shromážděných v cloudu. Řešení založili na čisticích strojích umístěných ve výrobních závodech zákazníka, které připojili bez nutnosti dalšího programování k platformě Siemens MindSphere. Aplikace Manage MyMachines jim zajistila kontrolu jak nad výkonem těchto strojů, tak i nad jejich prediktivní údržbou.

Východisko >

image

Výsledky

Společnými silami se Siemens a Calvatis podařilo zvýšit účinnost řízení zdrojů a optimalizovat energetická data i preventivní údržbu. Analytické nástroje umožňují také kalkulace spotřeby vody či množství čistících prostředů, které dál využívá oddělení nákupu a kvality. Calvatis hodlá využívat aplikaci i pro další řešení čisticích systémů. MindSphere otevírá zcela nové obchodní modely, a to nejen v chemickém průmyslu, v němž společnost Calvatis působí.

Mám zájem zjistit víc >

Za zeptání nic nedáte!

Máte zájem získat více informací, jak zefektivnit vaše podnikání? Vyplňte kontaktní formulář. Ozveme se vám zpět s nabídkou konzultace.