Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Pokracujte ve stávajícím prohlížeci

Nechte data pomoci vám k úspěchu

MindSphere. Otevřený operační systém pro internet věcí od společnosti Siemens zvýší konkurenceschopnost Vašeho podnikání.

Proč potřebujete MindSphere?

MindSphere Vám umožní využívat Vaše vlastní data k optimalizaci procesů (šetření zdrojů, zvyšování efektivity a produktivity) nebo ke vzniku nových obchodních modelů a příležitostí v různých oblastech podnikání. Výrobní průmysl, chytrá města, energetika a další odvětví – MindSphere Vám pomůže maximalizovat obchodní potenciál ve všech oblastech, kde data hrají hlavní roli.

image

Co je MindSphere?

MindSphere je otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí (IoT), který umožňuje spravovat a chytře využívat velké množství dat a dávat je do nových souvislostí. Obsahuje uživatelské aplikace, nástroje pro připojení zařízení a nástroje pro vývojáře aplikací a služeb. Pomáhá vyhodnocovat data a používat je k optimalizaci výrobního a obchodního procesu po celou dobu životního cyklu výrobního zařízení či finálního produktu. Využívat ho můžete v oblastech energetiky, smart cities nebo průmyslu.

Objevte nové možnosti a zefektivněte své podnikání

V prostředí dynamických technologických změn a rostoucí komplexity požadavků zákazníků se data a informace stávají klíčem k obchodnímu úspěchu. Jak na to s pomocí MindSphere:

image

Připojte rychle a jednoduše své stroje, systémy, technologická zařízení a produkty k MindSphere.

image

Vyberete si data, která jsou pro Vás klíčová.

image

Tato data budou odeslána bezpečně do prostředí MindSphere, kde budou uložena k dalšímu zpracování.

image

Analýzu a zpracování dat Vám zajistí buď standardní MindSphere aplikace od společnosti Siemens či třetích stran, nebo aplikace vyvinutá přímo Vám na míru.

image

Získané informace pak použijete k optimalizaci svých produktů, výrobních zařízení a procesů.

image

MindSphere Vám umožní inovovat obchodní model a poskytovat nové digitální služby.

Průmysl

Využijte hodnotu dat z Vaší výroby naplno a proměňte je v cenné informace, které budou klíčem k Vašemu obchodnímu úspěchu. Rozviňte naplno svůj potenciál!

image

Chytrá města

Digitalizace významně ovlivňuje způsob, jakým město slouží svým občanům. Správné využití městských dat umožňuje efektivněji spravovat město a zvyšovat kvalitu života jeho obyvatel.

image

Energetika

Nová úroveň účinnosti a výkonnosti. Energie, která je udržitelná a spolehlivá. Kvalitnější a spolehlivější dodávka energie díky chytrému zpracování a využití dat.

image

Vývojáři softwaru

MindSphere nabízí zcela nové prostředí, díky kterému můžete vyvíjet aplikace pro průmysl budoucnosti. Staňte se součástí partnerského ekosystému a podílejte na vývoji budoucnosti.

image

Reálné reference

Čtvrtá průmyslová revoluce přichází. S MindSphere.

MindSphere pomáhá. To už vědí i ty největší společnosti na světě. Staňte se součástí komunity MindSphere a stanete se novodobými inovátory.

image

Big data přinášejí úspory

MindSphere dohlíží na energetickou hospodárnost

Španělský dodavatel automobilového průmyslu Gestamp provozuje více než 100 výrobních závodů po celém světě. V posledních letech rostla jeho spotřeba energií a Gestamp hledal způsob, jak rostoucí náklady na energie snížit. Ve spolupráci se společností Siemens vyvinul vlastní cloudovou aplikaci pro efektivní řízení spotřeby, která dokáže sledovat spotřebu elektrické energie v reálném čase. Aplikace shromažďuje každé dvě sekundy data z výrobních závodů na celém světě a ukládá je do MindSphere. Jedná se přibližně o 800 milionů údajů – každý den! Díky cloudové platformě MindSphere tak dokázal španělský dodavatel během krátké doby snížit spotřebu energie o 15 procent a navíc tím minimalizuje svůj vliv na životní prostředí. Investice do aplikace střižené na míru se zcela zaplatí po pouhých třech letech.

image

Sledovat stav strojů se vyplatí

Výrobce obráběcích strojů Heller velmi dobře ví, jaký dopad mohou mít odstávky strojů a jak důležité je všechny stroje nepřetržitě monitorovat. Heller se rozhodl pomoci vlastním zákazníkům tyto prostoje co nejvíce eliminovat. Tak se zrodila myšlenka vytvořit aplikaci Heller Services Interface, která by přímo vizualizovala aktuální stav a provozní data strojů v prostředí přehledného a transparentního rozhraní. Aplikace zahrnuje digitální služby, které zcela zásadně snižují náklady na údržbu, veškeré opravy, ale i samotnou výrobu. Heller navíc připravuje nový servisní model s názvem Heller4Use, který umožní zpřístupnit aplikaci jeho zákazníkům. Zákazník tuto aplikaci nemusí kupovat, de facto si jí pronajme, a to pouze v časech, kdy příslušný stroj pracuje.

image

Nejpřísnější nároky na hygienu

Německá společnost Calvatis vyvíjí a prodává čisticí a dezinfekční prostředky, ale i komponenty pro systémy hygienických technologií. Toto odvětví čelí vysokým nárokům na dodržování hygienických předpisů. Proto se na Calvatis obrátil její zákazník s požadavkem na zvýšení transparentnosti využívání čistících prostředků. Ve spolupráci se společností Siemens začal pracovat na projektu centralizovaného řízení managementu hygieny při výrobě potravin, a to včetně řešení, které by vedlo ke snížení nákladů a zvýšení kvality. Řešení založili na čisticích strojích umístěných ve výrobních závodech zákazníka, které připojili ke cloudové platformě Siemens MindSphere, a na aplikaci Calvatis. Tím byla zajištěna jak kontrola nad výkonem těchto strojů, tak nad jejich prediktivní údržbou. Společnými silami se v rámci projektu podařilo zvýšit účinnost řízení zdrojů a optimalizovat energetická data i preventivní údržbu.

image

Pomocník pro správce trávníku

Špičkový fotbalový klub potřebuje špičkové podmínky, hrací plochu nevyjímaje. Bayern Mnichov je jeden z nejlepších klubů současnosti, tak není divu, že správce jeho trávníku potřebuje ty nejlepší možné pomůcky. Trávník představuje významný nákladový faktor s celou řadou rizik, pokud není ve vynikajícím stavu. Nová aplikace FC Bayern Greenkeeper App umožňuje správci trávníku lépe poznat, v jaké kondici se tráva nachází. V trávníku jsou umístěné senzory, které shromažďují data a odesílají je do MindSphere společnosti Siemens. Aplikace tato data vyhodnocuje a na jejich základě sestavuje doporučení pro údržbu. Může například přidat světlo nebo vodu, spustit vyhřívání trávníku nebo naopak snížit teplotu. Správce dohlíží na svůj trávník prostřednictvím chytrého telefonu – a okamžitě dostává doporučení pro specifické úkony a opatření.

image

Cloudová platforma pro hospodaření s energií Advantage Navigator

V rámci EPC projektů, které Siemens realizoval například v Pardubickém kraji nebo závodě Siemens v Mohelnici, byla instalována cloudová platforma pro hospodaření s energií Advantage Navigator umožňující sledovat výkonnost systémů budov, energetickou náročnost a spotřebu energie. Platforma je přístupná z kteréhokoli mobilního zařízení a poskytuje uživateli stálou kontrolu nad energiemi, přehled aktuálních hodnot spotřeby, dlouhodobé sledování energií a dalších veličin ( teplota, tlak, vlhkost, ...), pravidelné reporty, doporučení úsporných opatření na základě dlouhodobého monitoringu a mnohé další informace.

image

Aplikace City Air Management

Chytrá města

Aplikace slouží k monitorování a předpovídání úrovně znečištění ovzduší ve městech na až 5 dní dopředu, a to s přesností až 90 %. Městům současně poskytuje informace potřebné k minimalizaci nebo úplné eliminaci extrémních stavů znečištění ovzduší dříve, než k nim skutečně dojde. Města si mohou vybrat ze seznamu 17 krátkodobých opatření a ihned zjistit, jaký dopad mají na kvalitu ovzduší v příštích dnech. Software je založený na umělých neuronových sítích a prognózu kvality ovzduší vytváří na základě historických dat, předpovědi počasí, charakteristiky dopravní situace a opakovaných událostí, které mají vliv na dění ve městě (víkendy, svátky, sportovní akce, veletrhy, …).

image

REXEL: monitorovací systém spotřeby energie

Energetika

Logistické centrum společnosti REXEL Austria využívá monitorovací systém spotřeby energie od společnosti Siemens. Tamní zařízení jsou osazena čidly, která sbírají relevantní data z jednotlivých činností probíhajících v logistickém centru a odesílají je do cloudového systému MindSphere. Po shromáždění dostatečného množství dat se získané informace vyhodnotily a firma mohla přistoupit k vlastní optimalizaci provozu. Výsledkem byly až 15% úspory v důsledku zefektivnění provozu a snížení uhlíkových emisí až o 60 tun. Návratnost počátečních investic do nového systému se očekává během dvou let.

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.