Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Pokracujte ve stávajícím prohlížeci

Toto je MindSphere

Podívejte se na video

Technologie pro internet věcí (IoT) jsou považovány za ty, které spolu s umělou inteligencí do budoucna nejvíce ovlivní celou naši společnost. Novinkou na našem trhu je MindSphere – otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí.

MindSphere slouží k připojování různých zařízení ke cloudu a ke sběru dat. Dokáže propojit produkty, výrobní zařízení, systémy a stroje v jeden celek tak, aby mezi sebou dokázaly vzájemně komunikovat.
 

Díky MindSphere dokážete využívat velké množství dat (big data), která jsou generovaná zařízeními připojenými do IoT, proměnit je v chytrá data (smart data) a následně ve váš obchodní úspěch.
 

Navštivte naše on-line centrum pro vývojáře a uživatele na adrese mindsphere.io.

 

image

MindSphere je k dispozici na Amazon Web Services (AWS)

MindSphere v kostce

MindSphere – řešení pro internet věcí (IoT)

MindSphere je otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí (IoT) společnosti Siemens, který propojuje reálný a digitální svět. Díky této unikátní platformě lze rychle a efektivně propojit nejrůznější senzory, zařízení, řídicí systémy a technologické celky ve všech průmyslových odvětvích, ale i technologie použité při řízení chytrých měst, energetická zařízení, logistické systémy, dopravní prostředky, zdravotní techniku nebo chytré budovy.

Mohou to ale být i technologické celky v energetice či v chemii, nebo „pouze“ připojený klasický počítač či sensor, který sbírá data. Všechna tato zařízení mají společné to, že generují velké množství dat, které je možné sbírat a ukládat v cloudovém uložišti. MindSphere umožňuje s těmito daty dále nakládat pomocí aplikací a pokročilých analytických funkcí, které rovněž běží v cloudu.

image

Otevřený operační systém pro internet věcí

MindSphere nabízí široké portfolio možností, jak zařízení, podnikové i průmyslové aplikace, pokročilou analytiku a inovativní vývojářské prostředí propojit. Díky své otevřené platformě lze využít systém MindSphere jako službu (PaaS – Platform as a Service) navíc s možností přístupu ke cloudovým službám Amazon Web Services (AWS).

MindSphere nabízí silné průmyslové aplikace a digitální služby, které vám pomohou dosáhnout obchodního úspěchu a nového obchodního modelu. 

Díky otevřené platformě PaaS, MindSphere vytváří bohatý ekosystém partnerů, kteří mohou vyvíjet, spravovat a dodávat aplikace dalším uživatelům. Výhodou je, že tak můžete využít zkušeností našich partnerů a nemusíte investovat do náročných vývojářských týmů a činností.

 

Jak začít s MindSphere

Propojení všech zařízení, nástroje pro vývojáře, analýza dat, průmyslové aplikace a služby – to všechno nabízí systém MindSphere. Objevte nové možnosti, jak zvýšit efektivitu vašeho podnikání a optimalizovat vaši výrobu.  

Partnerský ekosystém

Staňte se partnerem

image

I vy můžete být součástí partnerského ekosystému MindSphere 

 

Staňte se partnerem MindSphere! Pomůžete tak svým zákazníkům digitalizovat procesy, zařízení či celé podniky, a tím zvýšit jejich produktivitu a efektivitu napříč celým hodnotovým řetězcem. Díky otevřenému prostředí pro vývoj aplikací můžete vytvářet vlastní aplikace v bezpečném otevřeném cloudovém operačním systému pro internet věcí. MindSphere navíc otevírá příležitosti pro vznik nových obchodních modelů a zdrojů tržeb v celé řadě průmyslových odvětví.

 

Zapojte se do partnerského programu MindSphere

 

Společnost Siemens nabízí atraktivní partnerský program všem uživatelům a partnerům MindSphere bez ohledu na jejich obor podnikání či velikost. S partnerským programem MindSphere získáte komplexní balíček technických, marketingových a finančních výhod, které pomáhají zrychlit aplikace a služby provozované v systému MindSphere. S MindSphere tak všichni pomáhají svým zákazníkům realizovat a rozvíjet technologie pro internet věcí, a tím řešit skutečné obchodní problémy a příležitosti.

Reálné reference

Objevte možnosti MindSphere a dejte svému podnikání nový rozměr

Díky MindSphere můžete plně využít hodnotu dat získaných z vašeho výrobního procesu a proměnit je na cenné informace, které jsou klíčem k obchodnímu úspěchu.

image

Nová úroveň partnerství

Siemens má jako technologický partner (Partner of Performance) fotbalového klubu FC Bayern Mnichov novou roli – pomáhá mu nejen zabezpečit magickou atmosféru vytvářenou fanoušky během hry, ale přispívá i k bezproblémovému nastavení okolních podmínek ovlivňujících životy mimo zdi stadionu. Optimalizace výkonu, nastavení nových hodnot, nová očekávání ohledně možností digitalizace – za tím vším stojí vynalézavost a důvtip, neboli Ingenuity. Naše partnerství je založeno na sdílených hodnotách, spolupráci a společné tvorbě.

 

 

Podívejte se na video!

image

Inteligentní data pomáhají zvyšovat zisk

Díky systému MindSphere se mezinárodní společnosti působící v oblasti plnění lahví podařilo zvýšit svůj zisk. Nejprve začala propojovat data ze stávajících zařízení a infrastruktury, aby zjistila, co přesně si jednotlivé stroje v rámci výrobní linky vlastně „žádají“. S MindSphere bylo možné převést miliardy datových „signálů“, a získat tak konkrétní odpovědi na nejpalčivější problémy související s produktivitou. Stroje pak dokázaly „sdělit“, kdy potřebují pozornost a údržbu, čímž se zvýšila doba využití zařízení a efektivita stovek kritických bodů v celém globálním hodnotovém řetězci. S tím přišel i vyšší zisk s každou lahví naplněnou na výrobní lince.

 

image

Výrobce turbín začal naslouchat svým strojům a získal náskok před ostatními

Díky systému MindSphere dokázal výrobce turbín správně využít velké množství dat o výkonu obráběcích strojů. Pomocí předem připravených datových modelů z MindSphere dokázal lépe porozumět skutečné „řeči“ obráběcích strojů a přesněji interpretovat způsob, jakým zákazníci produkt využívají. Díky tomu společnost vytvořila nový model tržeb, tzv. „součástky jako služba“ (v aj. Parts as a Service), v jehož rámci zákazníci platí za vyrobené komponenty, nikoli za celé stroje. Tento model se stal výhodným pro obě strany. S MindSphere bylo možné detailněji porozumět tomu, co mají stroje vlastně „na srdci“.

 

image

Jak výrobce obuvi začal mluvit s teniskami

Jeden z předních výrobců sportovních bot využil s pomocí systému MindSphere data ze senzorů obuvi, aby mohl na trh rychleji uvést novou generaci tenisek ve speciálním designu. Návrháři využili data ze senzorů umístěných v milionech již nošených tenisek, aby zjistili způsoby, jakými je zákazníci skutečně používají. Díky těmto informacím vytvořili inovaci v uzavřeném systému (tj. teniska-návrhář-teniska), která umožňuje neustálé inovace jednotlivých návrhů. Zákazníci se tak mohou těšit na tenisky, které se na trh dostanou rychleji a navíc budou levnější.   

 

MindSphere aplikační centra

image

MindSphere vám pomůže získat nové obchodní příležitosti

Smyslem aplikačních center MindSphere je vývoj nových obchodních modelů, digitálních řešení a služeb i nových aplikací pro konkrétní průmyslová odvětví. Aplikační centra vznikají v těsné blízkosti zákazníků a jejich výrobních provozů a zaměřují se vždy na určitý trh ve vybraném odvětví. Jejich cílem je vytvářet nabídky digitálních řešení, které zákazníkům přinášejí skutečnou přidanou hodnotu.

Aplikační centra MindSphere se soustředí zejména na tyto oblasti:

Jsme zákazníkům na blízku

Každé aplikační centrum MindSphere se zaměřuje na konkrétní průmyslový trh. V centrech působí odborníci s know-how na dané odvětví a se zkušenostmi s analýzou dat. Jednotlivá aplikační centra se zaměřují pouze na specifické výzvy daného odvětví, a proto jsou připravena pružně reagovat na aktuální požadavky zákazníků. 

Aplikační centra MindSphere jsou hlavně nablízku zákazníkům – to umožňuje zaměstnancům rychleji reagovat na aktuální problémy a tak nabízet řešení. Aplikační centrum může být dokonce přímo v prostorách firmy zákazníka.

Jedním z nejdůležitějších výstupů aplikačních center MindSphere jsou konkrétní nabídky zákazníkům (digitální služby nebo aplikace) a zákaznické reference. Tyto reference nejenže popisují, jakým způsobem Siemens dokázal vyřešit problém zákazníka, ale jsou také příkladem toho, co funguje a za co jsou zákazníci ochotni platit.

Kontaktujte nás

Začněte s MindSphere a získejte konkurenční výhodu