Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Pokracujte ve stávajícím prohlížeci

Víte, že…

  • nejlepší cestou k dosažení čistšího ovzduší v městských centrech jsou inteligentní dopravní systémy a vytváření „zelených vln“? Studie Technické univerzity v Mnichově ukázala, že plynulejší doprava znamená snížení emisí NOx až o 30 %, naopak plošné snížení rychlosti v městských centrech na 30 km/h nesnížilo emise oxidu dusíku ani oxidu uhličitého.
  • společnost Siemens nabízí řadu řešení v oblasti chytrých dopravních systémů? Vedle inteligentních parkovacích systémů a veřejného osvětlení se jedná například o technologie V2X (Vehicle-2-X), které slouží k výměně informací mezi vozidly a dopravní infrastrukturou (např. virtuální značky), elektronické systémy výběru mýta nebo úsporné semafory a další řešení zvyšující efektivitu dopravních systémů.

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.