Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Pokracujte ve stávajícím prohlížeci

Lépe hospodařit s elektrickou energií

Bateriová úložiště umožňují efektivní využívání přebytků elektrické energie především z obnovitelných zdrojů, snížení závislosti na dodávkách elektrické energie od vzdálených zdrojů, zajištění energie při nouzových situacích a zapojení do podpůrných služeb distribuční a přenosové soustavy.

Víte, že…

  • pokud by nastal blackout, kapacita největšího tuzemského bateriového úložiště by dokázala pokrýt zhruba denní spotřebu 130 rodinných domů či 650 bytů?
  • podle odborníků není daleko doba, kdy koncoví uživatelé budou běžně využívat služby tzv. solárního cloudu? Nespotřebovanou elektřinu vyrobenou například fotovoltaikou si „uloží“ do baterie a v případě potřeby si ji zase vezmou zpět.
  • vlastnosti bateriového úložiště může mnoha způsoby využít i provozovatel distribuční sítě? Jedním z nich je kompenzace přetoků jalového výkonu do přenosové soustavy, ke kterému dochází převážně v nočních hodinách.
image

Prověřená technologie

Systém SIESTORAGE využívá prověřenou technologii lithioiontových baterií, která je pro tyto účely nejvhodnějším řešením. Mezi výhody řešení SIESTORAGE s Li-Ion technologií patří:


• rychlý čas odezvy na změny v distribučních a přenosových sítích,
• zaručená kvalita elektrické energie,
• flexibilní a modulární design pro mnoho případů použití,
• zvýšená spolehlivost díky zjednodušení architektury systému,
• vysoká celková účinnost 85 %.

image

Mydlovary – největší bateriový akumulační systém v České republice

SIESTORAGE je nainstalován v areálu rozvodny 110/22 kV Mydlovary v Jihočeském kraji, nedaleko Hluboké nad Vltavou. Společnost E.ON jej v rámci pilotního programu využívá primárně
ke kompenzaci odchylek obchodníka s elektrickou energií.


Instalovaná kapacita je 1,7 MWh, maximální výkon této jednotky (na straně střídačů) je 1,6 MW s omezením na 0,99 MW na základě smlouvy o připojení.


Dodaný SIESTORAGE je umístěn ve dvou kontejnerech. V prvním kontejneru se nachází VN rozvaděč 22 kV typu 8DJH a transformátor 1250 kVA, v druhém kontejneru jsou instalovány Li-Ion baterie, Battery Management System, měniče, řídicí systém, Energy Management System, systémy pro napájení vlastní spotřeby a další pomocné systémy zajišťující bezpečný provoz zařízení po celou dobu jeho životnosti.

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.