Snížit náklady na vodohospodářství

Řešení Siemens pro vodohospodářský průmysl otevírají zcela nové možnosti směrem k digitalizaci procesů, pomáhají zvýšit efektivitu, snížit náklady a ušetřit čas i energie. Inteligentní produkty a systémy Siemens nabízejí větší flexibilitu a díky široké kompatibilitě dlouhodobou ochranu investic provozovatelů vodohospodářských zařízení.

Víte, že…

  • 20 % až 40 % vody z vodovodního řádu se zpravidla ztrácí úniky?
  • největší podíl na spotřebě elektrické energie a provozních nákladech ve vodárenství a čistírenství mají dmychadla?

Chytrá voda

Inteligentní řešení automatizace a průmyslový software pomáhají zlepšovat účinnost při návrhu a provozu závodů. Společnost Siemens nazývá tento koncept řešení Smart Water neboli chytrá voda. Obsahuje řešení pro zlepšení provozní efektivity ve vodovodních a kanalizačních sítích, pro simulaci stavu zařízení a sítí a pro identifikaci úniků a ztrát vody.

image

Největší podíl na spotřebě elektrické energie a provozních nákladech ve vodárenství a čistírenství mají dmychadla. Siemens proto nabízí řešení zaměřená na zvýšení jejich účinnosti prostřednictvím automatizace na míru a výkonných pohonných systémů. Kromě integrovaných pohonných systémů, softwaru pro řízení výkonu a zatížení, vysoce výkonných motorů a měničů zahrnuje naše portfolio také vyhrazené kompresorové systémy pro komunální a průmyslové aplikace.

Mám zájem zjistit víc

image

Studie odhadují, že 20 % až 40 % vody se zpravidla ztrácí úniky. Toto množství je možné redukovat pomocí inteligentních analytických řešení. Jejich implementací by navíc mohly až o třetinu klesnout náklady na spotřebu energií. Účinným nástrojem pro detekci úniků jsou průtokoměry Siemens, které dokažou přesně identifikovat poruchy a netěsnosti v distribučních sítích. Řídicí systém Simatic PCS 7 umožňuje jednak spolehlivé řízení technologií a distribučních sítí a jednak pomáhá optimalizovat energetickou náročnost celého systému.

Mám zájem zjistit víc

image

Nejúčinnějším způsobem, jak zabránit plýtvání ve vodohospodářském průmyslu, je instalovat energeticky úspornou technologii pohonů čerpadel a ventilátorů. Zásadní je bezporuchový chod, stejně jako maximální účinnost zařízení. Motory a frekvenční měniče Siemens se širokým spektrem výkonu (podobně jako motory s nízkým a středním napětím), zajišťují optimalizaci a efektivitu čerpacích procesů.

Mám zájem zjistit víc

image

Čistá voda pro Prahu

Chytrá řešení Siemens pro vodohospodářský průmysl využívá řada měst České republiky, například Tábor, Pardubice, Domažlice, Strakonice a také hlavní město Praha. Modernizace Ústřední čistírny odpadních vod v pražské Troji by měla být dokončená v průběhu roku 2018. Srdcem celé čistírny je procesní řídicí systém Siemens Simatic PCS 7, na různých procesech čištění se podílí 165 průtokoměrů. Měření průtoku na čistírnách odpadních vod je přitom klíčové jak pro provoz, tak i pro stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

 

Současný stav čištění je charakterizován vysokou účinností odstraňování nerozpuštěných látek a biologicky odbouratelného organického znečištění, ale i nedostatečným efektem odstraňování dusíkatých látek z odpadních vod. Po modernizaci dojde k jejich odbourání a Praha začne plnit ekologické limity pro obsah dusíkatých látek v odpadních vodách.

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.