Snížit energetickou náročnost budov

Provozování energeticky neefektivních budov se může pořádně prodražit. Potřebné modernizaci však často stojí v cestě technická a finanční náročnost projektu. Řešením je koncept energetických služeb se zárukou neboli Energy Performance Contracting (EPC). Modernizace pak probíhá jako projekt na klíč a investice je splácena až z dosahovaných provozních úspor. Za jejich výši dodavatel smluvně ručí.
Metoda EPC se v ČR využívá již více než 20 let. Siemens realizoval v soukromém i veřejném sektoru desítky projektů EPC – nejčastěji ve zdravotnických zařízeních, školách nebo administrativních budovách v majetku krajů.

Víte, že…

  • u metody EPC se dodavatel smluvně zaručuje, že po stanovenou dobu budou úspory energie dosahovat sjednané úrovně? Plně tak odpovídá za výsledek a v případě neúspěchu je povinen zákazníkovi rozdíly oproti očekávání kompenzovat.
  • EPC dává jistotu, že modernizace budov nikterak nezatíží cash flow zákazníka?
  • v období, po které jsou zaručeny úspory, dodavatel navíc zajišťuje servis a údržbu zařízení, sleduje spotřebu energií, průběžně vyhodnocuje výsledky a předkládá návrhy na další optimalizace?

Energetické služby se zárukou úspor

Podívejte se na video

image

Pardubický kraj

V roce 2016 byly v rámci Pardubického kraje provedeny energetické úspory u celkem 17 objektů s celkovou garantovanou úsporou 71 milionů korun během 10 let. EPC projekty, které byly v rámci Pardubického kraje zrealizovány, čítají dodání celkem 13 nových kotelen, instalaci tří  kogeneračních jednotek, fotovoltaických panelů či výměnu téměř 2 900 svítidel. Dále byl instalován IRC systém pro více než 3 000 otopných těles, systém řízení odběru elektrické energie pro sedm objektů a zajištěno osazení více než 2 500 spořičů vody. Všech 17 objektů bylo rovněž napojeno do monitorovacího systému Advantage Navigator pro dálkovou správu energií. Cloudová platforma pro hospodaření s energií Advantage Navigator umožňuje sledování výkonnosti systémů budov, energetické náročnosti a spotřeby energie.

Mám zájem zjistit víc

image

Střední škola logistiky a chemie v Olomouci

Garantované úspory nákladů na energii pro objekt Střední školy logistiky a chemie v Olomouci činí 940 tisíc Kč za rok. Zakázka zahrnovala instalaci nových rozvodů ve výměníkové stanici včetně sběračů a rozdělovačů s ekvitermním zapojením větví a přípravou vody pro TUV. Ucelený systém měření a regulace typu Siemens PXC na škole zajišťuje výrobu a dodávku tepla přesně podle potřeb. Jeho součástí je dispečerské pracoviště v kanceláři provozu a údržby, které umožňuje dálkový monitoring.


Náklady na výrobu tepla před realizací projektu byly 2,5 mil. Kč bez DPH, po realizaci projektu 1,6 mil. Kč bez DPH.

Mám zájem zjistit víc

image

Závod OEZ v Letohradě

Hlavní opatření pro úsporu energie v OEZ spočívají v nahrazení zastaralých plynových parních kotlů moderními a účinnými kondenzačními typy s celkovou topnou kapacitou 2 MW, instalaci nových a účinnějších parních generátorů o kapacitě cca 2 tuny páry za hodinu a ve výměně starých klimatizačních jednotek za zařízení vybavená systémem rekuperace tepla. Důležitou součástí projektu je také komplexní měřicí a řídicí systém, který zahrnuje detailní a kontinuální měření energie prostřednictvím systému Siemens Navigator. Nasbíraná data se použijí k řádnému vyhodnocení úspory energie dosažené během doby návratnosti projektu, která je stanovena na 5 let.


Kromě dalších výhod tento projekt umožní snížit emise CO2 přibližně o 2 300 tun za rok, což je přibližně 25 % současných ročních emisí CO2.

Mám zájem zjistit víc

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.