Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Pokracujte ve stávajícím prohlížeci

MindSphere – chytrá data pro chytrá města

Podívejte se na video

MindSphere je otevřené cloudové řešení a operační systém společnosti Siemens pro internet věcí, který dokáže propojit městský provoz s digitálním světem. Pomáhá vyhodnocovat a využívat městská data a získávat nesmírně důležité poznatky, které umožní posunovat efektivitu města na novou úroveň. Díky MindSphere aplikaci City Air Management lze s vysokou účinností předpovídat úroveň znečištění ve městech a současně vybrat z krátkodobých opatření, která dokážou ovlivnit kvalitu ovzduší.

Víte, že…

  • podle údajů Světového ekonomického fóra bylo v roce 2017 k internetu připojeno 8 miliard nejrůznějších zařízení? Do roku 2030 by jich měl být až jeden bilion.
  • páteří moderních měst je dnes infrastruktura? Budoucnost chytrých měst ale bude formována internetem věcí jako spojujícím prvkem a chytrými daty jako zdrojem pro predikce.
image

City Air Management

Úkolem MindSphere aplikace City Air Management je poskytnout městům a jejich obyvatelům informace potřebné k minimalizaci anebo ideálně k úplné eliminaci extrémních stavů znečištění ovzduší dříve, než k nim skutečně dojde, a tím zlepšit kvalitu života ve městech.

 

City Air Management monitoruje a předpovídá úroveň znečištění ovzduší v následujících až 5 dnech s přesností až 90 % a současně také simuluje efekt krátkodobých opatření, která město může učinit. Města si mohou vybrat ze seznamu 17 krátkodobých opatření a ihned zjistit, jaký dopad budou mít na kvalitu ovzduší v příštích dnech. Pokud zvolí správně, mohou udržet kvalitu vzduchu ve dne i v noci v mezích stanovených hodinových limitů.


Předpovědi znečištění ovzduší jsou založeny na sofistikovaném algoritmu, který pracuje s umělou neuronovou sítí. Prognóza kvality ovzduší se vytváří na základě historických dat znečištění ovzduší, aktuální předpovědi počasí a charakteristiky dopravní situace. Následná konkrétní opatření se pak stanovují pro sedm hlavních KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti), včetně NOx, PM10 a PM2,5.

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.