Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Pokracujte ve stávajícím prohlížeci

SIESTORAGE – inovativní a modulární systém pro akumulaci elektrické energie

image

Solární články nebo větrné elektrárny dnes patří mezi významné zdroje elektrické energie. S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů ale dochází k výkyvům v dodávkách elektrické energie v rozvodné síti. Tím se mění rovnováha mezi možností výroby a spotřebou elektrické energie. Výsledkem je vysoká nestabilita rozvodné sítě a snížená kvalita dodávky energie.

 

Systém SIESTORAGE sloužící k akumulaci elektrické energie je jedním z klíčových řešení tohoto problému. Nejen, že pomáhá optimalizovat náklady na provoz sítě, ale zároveň snižuje náklady na servis, flexibilně zabezpečuje mimořádné dodávky proudu a zvyšuje celkovou spolehlivost soustavy.

Seznamte se s možnostmi systému SIESTORAGE
Stáhnout brožuru (AJ)
image

Mydlovary – největší bateriový akumulační systém v České republice

SIESTORAGE – inteligentní sestava

SIESTORAGE je systém pro akumulaci elektrické energie. Skládá se z modulárního bateriového systému využívajícího nejnovějších modelů výkonových lithioiontových baterií, nejmodernější spínací a výkonové techniky, modulu pro vyvedení výkonu, vývodového transformátoru a řídicího systému Simatic.

image

Seznamte se, SIESTORAGE

Sestava SIESTORAGE umožňuje efektivní výměnu činného výkonu mezi baterií a napájecí sítí. K dispozici je také dostatečný jalový výkon ke stabilizaci síťového napětí. Řídicí obvody umožňují realizovat řadu funkcí, patří mezi ně např. akumulace energie z obnovitelných zdrojů nebo vytvoření optimálního napájecího systému s konvenčními energetickými zdroji.

 

SIESTORAGE je také spolehlivou alternativou pro dodávky elektrické energie. Systém stabilizuje microgridy nebo offgridy a zajišťuje maximální účinnost a dostatečný výkon nutný pro průmyslový provoz v případě zvýšených krátkodobých odběrů.

 

Systém SIESTORAGE optimalizuje odebíraný výkon, stabilizuje frekvenci a napětí napájecího zdroje, a dále optimalizuje rozdíl mezi výkonovými možnostmi napájecího systému a požadavkem na vyšší odběry.

 

Zařízení se zpravidla dodává v kontejnerovém provedení. Kontejnery jsou podle potřeb použitých technologií vybaveny klimatizací, elektro-instalací a zařízením pro požární bezpečnost podle místních požadavků. Kontejnerové řešení také usnadňuje dopravu na staveniště, minimalizuje montážní práce v místě realizace a umožňuje umístit SIESTORAGE v různých lokalitách.

 

Typické oblasti využití

Klíčové aplikace SIESTORAGE

image

Kontrola náběhu

 • řízení průběhu nabíjení v čase
 • splnění požadavku pro připojení na síť

Časový posun

 • možnost rozšířit sestavu
 • zamezení snížení výkonu

Řízení kapacity

 • stabilizace dodávek / odběru
 • zpřesnění předpovědí, plánování a dispatch
image

Black start 

 • zajištění rychlého startu spalovacích turbín
 • obnovení provozu napájení při poruše sítě

Flexibilita provozu / Rychlost reakce

 • vytváření rezerv díky zvýšení rychlosti reakce
 • zamezení snížení výkonu

Zvyšování účinnosti

 • redukce času nutného pro odstavení / opětného připojení a údržby
 • zlepšování stupně účinnosti a snížení spotřeby tepla

 

Objevte kombinaci průmyslové spalovací turbíny a akumulačnho systému SIESTORAGE.

Stáhnout leták (AJ)

image

Problematika přetěžování v rozvodné a distribuční síti

 • snížení přetížení sítě v rámci nedostatečné kapacity infrastruktury mezi zdrojem a odběrovým místem
 • odložení nebo úplné zrušení nákladné a časově náročné modernizace
image

Integrace obnovitelných zdrojů

 • kompenzování při výkyvech nebo nestálosti dodávek energie využitím spolehlivého akumulačního systému 
 • špičkové odběry energie je možné optimálním způsobem ovlivnit a nebo je výrazně omezit
 • optimalizace průběhu odběru elektrické energie u konvenčního způsobu výroby snižuje výrobní náklady i náklady na údržbu generátoru a zároveň prodlužuje nutné servisní lhůty

Diesel Offset

 • vhodné použití pro dieselgenerátory za účelem optimální účinnosti
 • snížená spotřeba pohonných hmot a nízké náklady na údržbu
 • snížené emise CO₂

Nezávislost na síti

 • maximální využití obnovitelných zdrojů energie
 • minimalizace spotřeby fosilních paliv
 • snížené náklady na transport paliv
 • vysoká nezávislost při využívání obnovitelných zdrojů energie
 • propojené sítě mají vysokou možnost automatického / ručního řízení synchronizace
image

Řízení odběru

 • snížení výdajů na provoz sítě
 • využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu

Black start

 • využívání bateriového zdroje pro start spalovacích turbín
 • spolehlivé napájení v případě výpadku sítě nahrazující použití dieselagregátu

Zvýšená spolehlivost napájení

 • snížení nebo úplné vyloučení poruch v rozvodné síti

Komponenty a moduly

SIESTORAGE: modulární – flexibilní – škálovatelný

image

Aby bylo sestavení systému SIESTORAGE co nejsnazší, jednotlivé díly jsou zabudovány do normalizovaných skříní. To umožňuje rychlé a efektivní vytvoření požadované sestavy z potřebného počtu modulárních prvků.

 

Všechny moduly a jejich kombinace byly podrobně prověřeny, čímž je zaručena jejich dlouhodobá provozní životnost.

Hlavní přednosti SIESTORAGE

SIESTORAGE v kostce

image

Modularita

Operativní a flexibilní sestava vytvořená pro různé výkonové a kapacitní požadavky.

image

V souladu s normami

Certifikovaný systém, který splňuje všechny mezinárodní normy.

image

Inovativnost

Technické přednosti:

 • mimořádně krátký reakční čas potřebný pro odběr energie a opětné dobití
 • vysoká kvalita a věrnost dodávaného napětí
 • díky modulárnímu provedení a výkonnému řídicímu systému výkon až do velikosti několika desítek MW
 • mimořádná spolehlivost zajištěná systémem redundantní architektury
image

Jednotné řešení

Další výhody jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a know–how:

 • podrobná analýza síťových a uživatelských požadavků
 • dlouhodobé sledování obchodních případů
 • komplexní plánování
 • používání nejvhodnějších komponent
 • instalace zařízení do rozvaděčů připravených staveb, kontejnerů a uvádění do provozu
 • rostoucí výkon spolu se zvyšujícím se počtem aplikací
 • servis po celou dobu životnosti zařízení

Reference

image
image
image

Kontakt SIESTORAGE

Martin Panáč, martin.panac@siemens.com

Siemens, s.r.o.