synchronous-reluctance drive systems

Posouváme výkon motorů k maximální produktivitě

Zvyšte energetickou účinnost pomocí synchronních reluktančních pohonných systémů, zejména při částečném zatížení.