Contact us

SINEMA Remote Connect: Platforma pro správu vzdálených sítí

Jednoduchý vzdálený přístup pro teleservis aplikace a vzdálenou údržbu. SINEMA Remote Connect umožňuje pohodlný a bezpečný přístup ke vzdáleným zařízením nebo strojům, i když jsou integrovány do jiných sítí.
SINEMA Remote Connect
Jednoduchý vzdálený přístup pro teleservis aplikace a vzdálenou údržbu. SINEMA Remote Connect umožňuje pohodlný a bezpečný přístup ke vzdáleným zařízením nebo strojům, i když jsou integrovány do jiných sítí.