Contact us

SIMATIC ET 200eco PN

坚固的块型 IO:SIMATIC ET 200eco PN 是一种具有 PROFINET 接口的紧凑型块型 IO,其防护等级为 IP 65/67,适合不通过机柜而直接安装在机器上。由于 ET 200eco PN 采用全密封的锌压铸外壳,结构极为紧固,抗振动,防尘、防油和防水。ET 200eco PN是除模块化 ET 200pro I/O 系列之外的适合高防护等级应用的 I/O 模块。
SIMATIC ET 200eco PN
坚固的块型 IO:SIMATIC ET 200eco PN 是一种具有 PROFINET 接口的紧凑型块型 IO,其防护等级为 IP 65/67,适合不通过机柜而直接安装在机器上。由于 ET 200eco PN 采用全密封的锌压铸外壳,结构极为紧固,抗振动,防尘、防油和防水。ET 200eco PN是除模块化 ET 200pro I/O 系列之外的适合高防护等级应用的 I/O 模块。