Contact us

接线盒 SIWAREX JB

接线盒和配线盒用于将多个称重传感器连接到一个 SIWAREX 称重系统。电缆安全合理地连接到弹簧型端子。一个接线盒中最多可并联 3 个称重传感器。如果需要连接 4 个以上称重传感器,则必须通过交叉连接来连接第二个接线盒。
接线盒和配线盒用于将多个称重传感器连接到一个 SIWAREX 称重系统。电缆安全合理地连接到弹簧型端子。一个接线盒中最多可并联 3 个称重传感器。如果需要连接 4 个以上称重传感器,则必须通过交叉连接来连接第二个接线盒。