Contact us

Нашият екип

С компетенцията ни в областта на дигитализацията добавяме стойност за нашите клиенти. Създаването на перфектни места е наша ежедневна мотивация – за усъвършенстване на сградните технологии и подобряване начина на живот. Ние ви подпомагаме през всички етапи на проекта - от проектиране, специфициране, поръчка, доставка и инсталация, догаранционна и следгаранционна поддържка.
team
С компетенцията ни в областта на дигитализацията добавяме стойност за нашите клиенти. Създаването на перфектни места е наша ежедневна мотивация – за усъвършенстване на сградните технологии и подобряване начина на живот. Ние ви подпомагаме през всички етапи на проекта - от проектиране, специфициране, поръчка, доставка и инсталация, догаранционна и следгаранционна поддържка.