Contact us

Нашият екип

Със своята висока експертиза в областта на електроразпределителните мрежи и енергийната автоматизация екипът ни предлага иновативни продукти и системи, ориентирани към бъдещето. Представяме интегрирани решения от консултации, инженеринг и управление на проекти до доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжения.
Със своята висока експертиза в областта на електроразпределителните мрежи и енергийната автоматизация екипът ни предлага иновативни продукти и системи, ориентирани към бъдещето. Представяме интегрирани решения от консултации, инженеринг и управление на проекти до доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжения.