Contact us

Електрификация и автоматизация

Бизнес звено Електрификация и автоматизация (EA) покрива целия спектър от електроразпределителни системи и решения, както и продукти и технологии за защита, автоматизация на станции, дистанционно управление, следене на качеството на електроенергията, интелигентна комуникация и микро мрежи. EA се стреми да бъде лидер в трансформирането на електропреносната и електроразпределителната мрежа.
Бизнес звено Електрификация и автоматизация (EA) покрива целия спектър от електроразпределителни системи и решения, както и продукти и технологии за защита, автоматизация на станции, дистанционно управление, следене на качеството на електроенергията, интелигентна комуникация и микро мрежи. EA се стреми да бъде лидер в трансформирането на електропреносната и електроразпределителната мрежа.