Енергиен мениджмънт със SIMATIC Energy Manager

SIMATIC Energy Manager е система за енергиен мениджмънт за индустрията, сертифицирана в съответствие с ISO 50001. Тя ви помага да визуализирате енергийните потоци и стойностите на потреблението във вашите процеси и да ги разпределите към потребителите или разходни центрове. Оценете внедрените мерки за ефективност, оптимизирайте снабдяването с енергия и сравнете енергийната ефективност в различните…
SIMATIC Energy Manager PRO
SIMATIC Energy Manager е система за енергиен мениджмънт за индустрията, сертифицирана в съответствие с ISO 50001. Тя ви помага да визуализирате енергийните потоци и стойностите на потреблението във вашите процеси и да ги разпределите към потребителите или разходни центрове. Оценете внедрените мерки за ефективност, оптимизирайте снабдяването с енергия и сравнете енергийната ефективност в различните…