Contact us

Напълно интегрирана автоматизация (TIA)

Напълно интегрираната автоматизация (TIA) предлага интелигентни разработки, гъвкави концепции за управление на машини, прозрачност при експлоатация и устойчиви решения, които позволяват достъп до данни за изчисляване и оптимизиране на въглеродния отпечатък на продукта. Непрекъснато усъвършенстваме и разширяваме TIA, за да създадем устойчивост чрез бързо адаптиране към настоящи и бъдещи предизвикат…
totally-integrated-automation-tia
Напълно интегрираната автоматизация (TIA) предлага интелигентни разработки, гъвкави концепции за управление на машини, прозрачност при експлоатация и устойчиви решения, които позволяват достъп до данни за изчисляване и оптимизиране на въглеродния отпечатък на продукта. Непрекъснато усъвършенстваме и разширяваме TIA, за да създадем устойчивост чрез бързо адаптиране към настоящи и бъдещи предизвикат…