Contact us

Industrial Computing

С индустриалните компютри можете да внедрявате приложения и решения, които далеч надхвърлят функциите на класическия контролер. Продуктите SIMATIC IPC ви предлагат гъвкава, иновативна платформа с дългосрочна наличност, която ви дава предимство при посрещането на предизвикателствата на дигиталното предприятие за вашите машини и съоръжения.
С индустриалните компютри можете да внедрявате приложения и решения, които далеч надхвърлят функциите на класическия контролер. Продуктите SIMATIC IPC ви предлагат гъвкава, иновативна платформа с дългосрочна наличност, която ви дава предимство при посрещането на предизвикателствата на дигиталното предприятие за вашите машини и съоръжения.