Contact us

Мислим за бъдещето на автоматизацията

В Siemens обичаме индустриалната автоматизация и всеки ден заедно с нашите клиенти и партньори стимулираме процеса на дигитална трансформация. С уникалната концепция за автоматизация Totally Integrated Automation (TIA) осигуряваме безпроблемно взаимодействие на всички компоненти и компетенции, като мислим и действаме в отворени екосистеми.
В Siemens обичаме индустриалната автоматизация и всеки ден заедно с нашите клиенти и партньори стимулираме процеса на дигитална трансформация. С уникалната концепция за автоматизация Totally Integrated Automation (TIA) осигуряваме безпроблемно взаимодействие на всички компоненти и компетенции, като мислим и действаме в отворени екосистеми.