Contact us

Нисковолтова защитна и комутационна апаратура

За осигуряване на безпроблемно разпределение на електроенергията и промишлен контрол надеждните системи и компоненти са от решаващо значение. Със SIRIUS, SENTRON, SIVACON и ALPHA ние предлагаме иновативно портфолио за приложения, съобразени със стандартите и изискванията. Ефективните инженерни инструменти и иновативните облачни решения могат да бъдат гъвкаво адаптирани към специфичните изисквания.
За осигуряване на безпроблемно разпределение на електроенергията и промишлен контрол надеждните системи и компоненти са от решаващо значение. Със SIRIUS, SENTRON, SIVACON и ALPHA ние предлагаме иновативно портфолио за приложения, съобразени със стандартите и изискванията. Ефективните инженерни инструменти и иновативните облачни решения могат да бъдат гъвкаво адаптирани към специфичните изисквания.