Contact us

IT/OT конвергенция

IT/OT конвергенция означава съчетаване на реалния свят на автоматизацията с дигиталния свят на информационните технологии - възможно най-безпроблемно и пълно. Разрушаването на информационните силози чрез комбиниране на IT/ОТ помага на компаниите значително да повишат своята производителност, гъвкавост и устойчивост.
it-ot-convergence
IT/OT конвергенция означава съчетаване на реалния свят на автоматизацията с дигиталния свят на информационните технологии - възможно най-безпроблемно и пълно. Разрушаването на информационните силози чрез комбиниране на IT/ОТ помага на компаниите значително да повишат своята производителност, гъвкавост и устойчивост.