Contact us

Нашите бизнеси

Siemens се фокусира върху дългосрочно създаване на стойност чрез ускорен растеж и по-висока доходност с опростена и по-икономична структура на компанията. Преструктурирането на концерна от 1 април 2019 г. в три направления и три стратегически компании дава възможност на Siemens да засили фокуса върху своите клиенти и да отговори още по-ефективно на изискванията на индустриите.
Siemens се фокусира върху дългосрочно създаване на стойност чрез ускорен растеж и по-висока доходност с опростена и по-икономична структура на компанията. Преструктурирането на концерна от 1 април 2019 г. в три направления и три стратегически компании дава възможност на Siemens да засили фокуса върху своите клиенти и да отговори още по-ефективно на изискванията на индустриите.