Нашите бизнеси

Siemens се фокусира върху дългосрочно създаване на стойност чрез ускорен растеж и по-висока доходност с опростена и по-икономична структура на компанията. Основната цел на корпоративната стратегия Vision 2020 + е да даде на отделните бизнеси на компанията значително по-голяма предприемаческа свобода под силния бранд на Siemens. Преструктурирането на концерна от 1 април 2019 г. в три оперативни нап…
Siemens се фокусира върху дългосрочно създаване на стойност чрез ускорен растеж и по-висока доходност с опростена и по-икономична структура на компанията. Основната цел на корпоративната стратегия Vision 2020 + е да даде на отделните бизнеси на компанията значително по-голяма предприемаческа свобода под силния бранд на Siemens. Преструктурирането на концерна от 1 април 2019 г. в три оперативни нап…