Image

Здравен мениджмънт 

Служителите на Siemens правят компанията това, което е тя днес, те са в основата и на успеха й и в бъдеще. Затова тяхното здраве и благосъстояние са от изключителна важност. 
Sustainability Information 2018