Image

Дуално обучение и учене през целия живот 

Винаги крачка напред и в синхрон с новите тенденции. От 1891 г. досега компанията постига значителни успехи в областта на дуалното обучение и ученето през целия живот, като заема водещи позиции в областта на знанието и иновациите.