Image

Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност e основата на ДНК-то на Siemens от самото й основаване преди 170 години. И днес компанията се стреми да допринася за устойчивото развитие на регионите,  в които оперира.