Contact us

Пътят към устойчивостта минава през дигитализацията и сътрудничеството…

Автор: Румяна Парушева, мениджър Устойчивост и ръководител Комуникации